KU Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı esas olarak bireylerin ruh sağlığı sorunları, intihar, travma, göçmen sağlığı, duygu düzenleme ve madde kullanımına odaklanmaktadır.

Birincil araştırma hedeflerimiz; bu ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili risk ve koruyucu faktörleri araştırmak, önleme programları ve müdahaleler tasarlayıp uygulamaktır. Araştırma ekibimiz; halk sağlığı, sosyal, aile ve gelişim psikolojisi gibi farklı psikoloji dallarında uzmanlaşmış akademisyenleri ve araştırmacılardan oluşmaktadır.

Vizyonumuz

Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, stres gibi yaygın ruh sağlığı sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, intihar ve madde kötüye kullanımı gibi travma ile ilgili durumlar multidisipliner bir bakış açısıyla araştırılmalıdır. Nihai olarak gelecekteki bilimsel çalışmalar bu konular hakkında bilgilendirilmelidir. Ruh sağlığı ve refahı konusunda halkın farkındalığını artırmak için kanıta dayalı araştırma ve uygulamaları ilerletmeli ve toplum ve bireysel ruh sağlığının iyileştirilmesi için uygulayıcıları ve politika yapıcıları bilgilendirmeliyiz.

Misyonumuz

Misyonumuz bilimsel araştırmalar yoluyla toplumuzun ruh sağlığını ve refahını iyileştirmektir. Bunu başarmak için intihar, madde kötüye kullanımı, travma gibi halk sağlığı sorunlarını ve psikolojik sıkıntı yaratan diğer konuları (damgalama, göç vb.) araştırıyoruz. Laboratuvarımızın dışında birçok paydaş, ruh sağlığı uzmanı ve araştırmacı ile işbirliği yapıyoruz. Araştırmanın, klinik uygulama ve politika üzerinde yüksek bir etki yaratmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Misyonumuzun temel noktaları: Araştırmayı kolaylaştırmak ve zihinsel sağlığı ve refahı iyileştirmek için bilimsel bilgiye katkıda bulunmak. Yetenekli araştırmacıları eğitmek. Araştırma ve uygulama arasındaki boşluğu azaltmak. Halk sağlığı açısından akıl sağlığı konusunda farkındalık yaratmak.